Nautički centar Liburnija

Nautički centar Liburnija

Nautički centar Liburnija smješten je u Industrijskoj Zoni Žlibina, u Kraljevici, 300 m od izlaza sa Jadranske magistrale (D8) Kraljevica-Oštro, te 0,5 km od izlaza sa Autoceste (A7) čvor „Križišće“ koji povezuje autocestu A7 sa Jadranskom magistralom D8 prema Crikvenici i Novom Vinodolskom i državnom cestom D102 za otok Krk, preko kojeg i otoke Cres i Lošinj.

Nautički centar Liburnija na raspolaganje Vam stavlja dvije zatvorene hale, suhe marine za smještaj plovila na suhi dok:


1. Hala Kraljevica: ukupna zatvorena površina od 1.600 m2, te 3.500 m2 otvorenog asfaltiranog prostora. U istoj je smješteni servis plovila, te trgovina sa nautičkom opremom, dijelovima, bojama i lakovima.
2. Hala Omišalj, na otoku Krku: ukupna zatvorena površina 2.500 m2, te 3.000 m2 otvorenog prostora.


Ukupni kapacitet suhe marine u zatvorenom prostoru je do 100 plovila, te na otvorenom prostoru do 300 plovila.

Prostor je ograđen i pod video nadzorom, te osiguran i ima 24-satnu zaštitarsku službu.

Udaljenost od luke u kojoj vršimo dizanje/spuštanje plovila je 1,5 km, a transport plovila iz luke i nazad je naša briga.

Transport plovila vršimo vlastitim prijevozom, za koji imamo osiguran kamion s nisko ležećom labudicom, specijalno izrađenom za prijevoz isključivo plovila dužine do 18 m, te težine do 20 tona.

Smještaj plovila je na unificiranim ležaljkama ili na prikolici vlasnika.

U ponudi je, naravno, i kompletan servis Vašeg plovila, čišćenje i pranje kao i održavanje brodskih baterija.

Copyright © Brandfix 2014. All Rights Reserved.